AGATBUD INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, GAZOWE, GRZEWCZE, KOMINY    |    +48 570 570 992    |    agatbud@agatbud.pl

Pomiary


AGATBUD - TECHNIKA gazowa i grzewcza oraz kominy

 • - Wykrywamy nieszczelności instalacji budynkach, mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
 • - Posiadamy ważny atest - świadectwo legalizacji detektorów gazu użytych do sprawdzania nieszczelności-wycieków gazu
 • - Posiadamy ważne Świadectwa kwalifikacyjne D1 , D2 i D3, E1, E2, E3 grupy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru, a w szczególności do wykonywania kontroli szczelności gazu i głównej próby gazowej

 • Okresowa, coroczna kontrola eksploatowanych instalacji gazowych powinna obejmować sprawdzenie:

 • 1. Kurków głównych
 • 2. Odcinków instalacji na poziomie piwnic, pionów gazowych
 • 3. Odcinków instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych
 • 4. Urządzeń gazowych
 • 5. Podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych i stanu technicznego tych ·kanałów
 • 6. Szczelności przewodów instalacji gazowych
 • 7. Prawidłowości doboru średnic przewodów instalacji gazowych